Misyon ve Vizyon

Misyonumuz :

Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla açılan programları ve dersleri akredite etme, yönetme, alt yapı ve teknik destek sağlama hizmetleri sunarak, eğitim kalitesini artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütmektir.

Vizyonumuz :

Yaşam boyu öğrenim kapsamında akademik personelimizin sahip olduğu engin bilgi birikimini, uzaktan eğitim yöntemleri ve araçları vasıtasıyla toplumun erişimine sunabilmek ve uzaktan eğitim alanında verilen hizmetlerde uluslararası kaliteye ulaşabilmektir. Disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, üretkenliği ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir ortam sağlayarak, bu bakış açısını sürekliliği olan bir kültür haline getirmektir.