Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim (e-Learning) Nedir?
Uzaktan eğitim, fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında eşzamanlı ya da eşzamanlı olmadan değişik şekillerde ders işledikleri, planlı bir öğretim şeklidir. Uzaktan eğitim yeni bir öğretim anlayış ve uygulaması değildir.
Uzaktan eğitim, yüzyılı aşkın bir süreden beri mektupla öğretim, açık öğretim, telekonferans uygulamaları ve son yıllarda da internet teknolojilerini kullanarak yapılmaktadır. Uygulamalarda, özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar programları kullanılır. En yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılır.
Uzaktan eğitim, örgün öğretim yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir. Uzaktan eğitim fakir ülkelerin başvurduğu bir öğretim şekli değildir bu sistemi öncelikle dünyanın en zengin ve sanayileşmiş ülkeleri uygulamaktadır.
Uzaktan eğitim veren kurumların kuruluş amaçları genel olarak;
 • Daha fazla kitleye eğitim imkânı sağlamak
 • Fiziksel uzaklık boyutunu öğretim sürecinde en aza indirmek
 • Eğitim ve öğretim sürecinde oluşacak olan maliyetleri düşürmek
 • Bireylerin öğrenme becerilerine bağlı olarak öğretim sürecini hızlandırmak
 • Eğitim ve öğretimi sınıf ortamı ile sınırlı tutmayıp yaşam boyu öğrenmeye çevirmek
 • Öğrencileri öğrenme sürecinde daha fazla aktif hale getirmek.
 • Öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini arttırmak.
şeklinde sıralabilinir.
Uzaktan eğitim sisteminin birçok olumlu yanları bulunmaktadır. Uzaktan eğitim sistemi ile, eğitim zamandan ve mekandan bağımsız olarak gerçekleşmektedir, bu sayade eğitim sınırlandırılmış şekilde belli sınıflara daraltılmamaktadır. Bununle birlikte eğitim maliyeti düşürülmüştür
Uzaktan eğitim ile belli yaşı geçtiğinden çalışmak zorunda kalan insanların ya da çocuklarına/büyüklerine bakmak zorunda olan bireylerin eğitimlerine devam etmeleri olanağı sağlanmıştır.
Uzaktan eğitim ile, ekonomik, kültürel, coğrafi veya ailesel sebeplerden dolayı örgün eğitime katılamayan, fiziksel/bedensel engellerinden dolayı eğitim imkânı bulamayan bireylere eğitim imkânı sunulmuştur.
Zaman ve mekan sınırlaması olmadan uygulanabilinen bu sistem, alanında uzman eğiticilerin farklı yerlerden ders verebilmelerine, farklı öğretmen metotları uygulamalarına, eğitici ve öğrencilerin kaynakları daha kolay ve hızlı paylaşabilmelerine, dolayısıyla bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşabilmelerine imkân vermektedir.
Tüm bu olumlu durumlara rağmen uzaktan eğitim sistemini tek başına mükemmel bir eğitim sistemi olarak kabul etmek doğru olmaz. Kullanım yanlışlarından ve farklı öğrenim metotlarından veya kişisel sorunlardan -her eğitim sisteminde olduğu gibi- uzaktan eğitim sisteminden de istenilen ölçüde verim alınamayabilinir. Bu bağlamda;
 • Fiziksel olarak öğrenci-öğretmen iletişimi eksik olabilmekte, dolayısıyla öğrenci motivasyonu düşebilmektedir.
 • Önlem alınmadığı takdirde öğrenci kontrolü zorlaşabilir.
 • Maliyet analizi yapılmadığında ders pahalılaşabilir.
 • Gerekli teknik destek yeteri kadar sağlanmadığında sistemin verimi düşebilmektedir.
 • Uzaktan eğitime uygun olmayan derslerin bu sistem ile verilmesi, dersin verimini düşürebilmektedir.
 • İlk defa ders hazırlanması klasik öğretime kıyasen daha çok emek istemektedir.
ifadelerini uzaktan eğitim sisteminin olumsuz veya eksik yönleri olarak kabul edebiliriz.

Uzaktan Eğitimden Kimler Faydalanabilir?
Uzaktan eğitim, öğrencilerin zamandan ve mekandan bağımsız olarak eğitim alabilecekleri bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim uygulamalarında özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar teknolojileri kullanılabilir. Öğrenciler derslere eşzamanlı olarak katılabilir veya daha sonra kayıttan dersleri izleyebilirler.

Uzaktan eğitim sistemlerinin temel kuruluş amacı fiziksel olarak derste bulunma veya örgün eğitim alma imkanı bulamayan kişilere bu imkanı sağlamaktır. Bu sebeple bu ifadeye uygun olan herkes uzaktan eğitim sisteminden faydalanabilir. Bununla beraber;
 • Ortaöğretimi tamamlamış fakat örgün eğitimde okuma şansı bulamayanlar,
 • Okumak isteyen fakat iş hayatından dolayı bu fırsatı bulamayanlar,
 • Üniversite mezunu olup tekrar başka bölümler okumak isteyenler,
 • Yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları,
 • Bedensel özellikleri örgün eğitime uygun olmayanlar, hükümlüler, ev hanımları, vb.
kişiler uzaktan eğitim sisteminden faydalanabilirler.