Hakkımızda

Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim veya harmanlanmış eğitim şeklinde yürütülen Üniversite içindeki ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlar ile uzaktan eğitim yoluyla ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için hizmet içi eğitimler, dersler, kurslar, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika programları, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetleri planlamak, açmak, yürütmek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Tarsus Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.
Uzaktan eğitimle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini takip etmek, gelişmelere göre gerekli güncellemeleri gerçekleştirmek; uygulamaların etkin bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli altyapıyı hazırlamak, sistem tasarımı yapmak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak; uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek Merkezin  öncelikli hedefleri arasındadır.